RYZYKO POWIKŁAŃ


Zagrożenia i powikłania po operacji nosa

Zwykle korekcja nosa przebiega bez komplikacji, ale pacjent musi liczyć się z wystąpienie obrzęku, siniaków i lekkiego krwawienia. Są one dość częste, a zatem ich wystąpienie jest całkowicie normalne.

Ogólne ryzyko:

Operacja nosa jest określana jako koronny zabieg chirurgii plastycznej, którego ryzyka i powikłania nie powinny być jednak lekceważone. Wymienione powyżej następstwa operacji nosa ustępują po 2-3 tygodniach, więc nie są one bardzo uciążliwe dla pacjentów.

Inne komplikacje operacji nosa jak na przykład odciski mogą powstać w wyniku obrzęku nosa pod opatrunkiem gipsowym. Po usunięciu gipsu widać zaczerwienienie w miejscu ucisku.

Urazy innych struktur są rzadkie i dotyczą:

  • Kanału łzowego: może prowadzić do łzawienia oka
  • Braku czucia dotyku i zaburzenia nerwów czuciowych: brak czucia na czubku nosa
  • Nerwu węchowego: upośledzenie węchu
  • Krawędzi kości: kości mogą zrosnąć się, tworząc cienkie krawędzie wyczuwalne lub widoczne pod cienką skórą
  • Śluzówki nosa: wysychanie błony śluzowej nosa. Można temu zaradzić, stosując specjalne maści i płukanie nosa

W pewnych okolicznościach może dojść do ponownego skrzywienia lub przesunięcia przegrody nosowej. W takim przypadku konieczna jest druga operacja, tak zwana operacja wtórna. Rzadkim powikłaniem jest powstanie otworu w przegrodzie nosowej, co może prowadzić do gwizdów podczas oddychania, zwiększonego powstania strupów i krwawienia z nosa.

W przypadku korekcji nosa jak przy każdym zabiegu operacyjnym, istnieje ogólne ryzyko związane z skrzepnięciem krwi (zakrzepica, zatorowość).

Szczególne ryzyko po operacji nosa

Szczególnie w przypadku korekcji nosa mogą wystąpić następujące deformacje:

  • Krzywy nos
  • Odrzucenie przeszczepów
  • Transplantatausstoßung
  • Problemy spowodowane oddychaniem przez usta
  • Nierówności grzbietu nosa